Du er her:
  • Rektorskolen utvider i nord

    Nasjonalt utdanningsprogram for rektorer , "Rektorskolen", gjennomføres på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Fra høsten 2015 dobles antall studieplasser i nord.

  • Nord-Norge til VM

    Et Nord-Norge i verdensklasse rommer elementer både av drøm og virkelighet. I høst har det vært vist flere initiativer med ambisjon om å styrke andelen av virkelighet. Nord-Norge i verdensklasse er også visjonen for Agenda Nord-Norges Ambassadørprogram. Målet er å løfte frem sterke stemmer fra nord gjennom foredling av unge nordnorske talenter.

  • Ny lederutdanning for styrere i barnehagen

    På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet tilbyr UiT nå en nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen. Formålet med utdanningen er at studenter skal utvikle holdninger, kunnskaper og ferdigheter som gjør dem i stand til å lede barnehagen i forhold til de mål som er satt i planverket.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no