Du er her:
  • Hva er fremtidens rekrutteringsarenaer?

    Vi tror på mulighetene som ligger i et felles arbeidsmarked på Nordkalotten – en mobil arbeidskraft, hvor ulikheter i tilbud og etterspørsel etter kompetanse kan bidra til at nordnorske arbeidsgivere får tilgang på riktig kompetanse. Vi tror at et slikt samarbeid kan styrke oss som region og gi økt konkurransekraft.

Viser fra 6 til 10 av totalt 85 artikler
Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no