Du er her:

Den økonomisk forsvarlige kvalitetskommunen

Kommunebudsjettene for 2015 ligger klare. For mange tegner disse en utfordrende økonomisk situasjon i tilpasning av driftsnivå til inntekter.

Som det største og mest komplekse området koster helse- og omsorgssektoren mest. I en allerede presset sektor blir løsningen ofte kutt i tjenestetilbud og stillinger. Samtidig øker både antall eldre, krav til tjenesteleveranser og kampen om kompetansemedarbeiderne.

Er kutt i tjenester og stillinger den eneste løsningen?

Kutt er synonymt med uønskede konsekvenser – for brukere, pårørende, ansatte og kommunens omdømme.

Gjennom erfaring vet vi at det finnes alternativer som ivaretar både kvalitet og økonomi. Det handler om det store potensialet som ligger i forbedring av arbeidsflyt, samhandling og oppgaveløsning innenfor de fleste av helsesektorens tjenesteområder. Kombinert med aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging gir dette store effektiviseringsgevinster, både på kort og lang sikt.

Vi kan vise til en rekke eksempler hvor effektivisering av arbeidsprosesser gjennom systematisering, forenkling og rydding har gitt fokus på de verdiskapende aktivitetene. Aktiviteter som har verdi for brukerne gjennom økt tjenestekvalitet, for medarbeiderne gjennom bedre arbeidsflyt og mindre stress, og for kommunene gjennom redusert sykefravær og dermed reduserte kostnader. Eksempelvis reduserte en omsorgsbolig tidsforbruk på rapportering tilsvarende et halvt årsverk.

Kommunereformens forhandlingskort

I den kommende kommunereformen kan kommunenes status på helse og omsorg bli avgjørende. Kommuner med en veldreven helse- og omsorgssektor vil kunne bruke dette som et forhandlingskort og dermed skape seg valgmuligheter.

Det som er sikkert er at fremtidens sektor krever tilpasning av tjenestenivå og endring av kultur – prosesser som krever modning og tid. Om det ikke allerede er i gang må det startes nå.

Vi kan utvikling i helse og omsorg

Vårt team tilbyr kompetanse på målrettet metodikk og prosessledelse, samt lang operativ erfaring fra helsesektoren, for å bistå i deres forbedringsarbeid. I samarbeid med dere utarbeider vi prosesser som imøtekommer din kommunes viktigste utfordringer – fra mindre prosjekter rundt bemanning og turnusplanlegging, til helhetlige omstillingsprosjekter. Vi kan også bidra med å skaffe ekstern prosjektfinansiering ved behov.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

  • Vil du møte relevante fagarbeidere?

    14. mars kan du møte finske og svenske fagarbeidere til en uforpliktende jobbsamtale i Tromsø. Kokker, bakere, bilmekanikere, bygningsarbeidere, betongarbeidere, frisører, CNC-operatører, samt kandidater med kompetanse innen helsefag, fiskeindustri, matproduksjon og servicefaget besøker Tromsø i håp om å komme i dialog med potensielle arbeidsgivere.

  • Julehilsen fra Bedriftskompetanse

    2018 åpner seg snart. Bak oss ligger et år fylt med engasjerende oppdrag, møter med spennende mennesker og meningsfulle arbeidsdager – med arbeidssted Nord-Norge, først og fremst. Samtidig har vi fått bidra i samfunnsviktige prosjekter også på den nasjonale arenaen, og ikke minst, sammen med våre gode samarbeidspartnere i Nord-Sverige og Nord-Finland. Med ydmykhet og stolthet ser vi tilbake på alt vi har fått være med på i 2017, og vi gleder oss stort til å komme i gang med 2018.

  • Finsk yrkeskompetanse møter nordnorske arbeidsgivere

    Over 350 yrkesfagsstudenter i elektro, automasjon og helsefag fra yrkesfagskolen i Oulu har deltatt på presentasjoner av arbeidsmuligheter i Beiarn kommune, Spider Industrier og Haneseth Gruppen i Nord-Norge. Bakgrunnen er høy arbeidsledighet blant unge fagarbeidere i Oulu, kombinert med det enorme behovet for fagkompetanse i Nord-Norge. Over 50 av studentene har allerede meldt interesse for å flytte til Nord-Norge. 

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no