Du er her:

Fornyet tillit fra Innovasjon Norge

Vi gratulerer vår dyktige Olga Goldfain med fornyet tillit hos Innovasjon Norge til å ivareta prosjektledelse på en rekke av deres tjenester!

Innovasjon Norge har gjennom en anbudskonkurranse håndplukket 30 prosjektledere nasjonalt for innsats i flere av Innovasjon Norges tjenester. Disse skal lede programmer og tjenester med mål om å fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk utvikling for norske bedrifter og gründere over hele landet. Tjenestene fokuserer på lønnsomme og sunne prosjekter knyttet til ulike næringsvirksomheter – enten man satser i det norske markedet eller i andre land. Intensjonen er at denne støtten kan og skal utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering av norsk næringsliv, samt Norge som reisemål.

Olga kan vise til solid erfaring med prosess- og prosjektledelse, samt internasjonalt arbeid. Tidligere har hun jobbet som daglig leder i GenØk – Nasjonalt kompetansesenter for Biosikkerhet, samt ledet Bedriftskompetanse International AS med ansvar for vårt datterselskap i Russland. Som seniorrådgiver i Bedriftskompetanse AS utfører hun oppdrag som prosess- og prosjektleder for ulike utviklingsprosesser – i enkeltbedrifter, nettverk av bedrifter og i bedriftsprogrammer som FRAM. Olga har også en sentral rolle i EU-prosjektet "Nordic Business Support" som gir forretningsstøtte til små og mellomstore bedrifter i de nordlige deler av Norge, Sverige og Finland.

Det har vært meget givende å bidra til utvikling av bedrifter i målrettede programmer som gir synlige resultater for deltakerbedriftene. Muligheten for behovsorientert programutforming og samarbeid på tvers av fylkene er viktige rammer for meg som prosjektleder, for å oppnå de beste resultatene. Disse rammene er til stede i Innovasjon Norge og det er motiverende! - Olga Goldfain, seniorrådgiver i Bedriftskompetanse AS

Bærekraft gir konkurransekraft

Innovasjon Norge skal bidra til bærekraftig vekst i alle næringer. Ambisjonen er å styrke norsk næringslivs konkurransekraft gjennom å tilby tjenester som styrer norske bedrifter i en mer bærekraftig retning. De valgte prosjektlederne vil blant annet knyttes til tjenester rundt:

Markedsorientering

Markedsorienterte bedrifter tar utgangspunkt i kundens ønsker og behov. En undersøkelse utført av Damvad for Innovasjon Norge viser at kun en av syv norske bedrifter kjenner sine kunders behov godt. Det betyr at svært mange norske virksomheter risikerer å tape kampen om kundene så fort konkurransen blir tøff nok.

Klynger og bedriftsnettverk

Bedriftsnettverk er et tilbud til små og mellomstore bedrifter i alle bransjer, sektorer og landsdeler, som ønsker å etablere forpliktende strategisk samarbeid. Mange bedrifter har behov for hjelp til å styrke samarbeidet med andre bedrifter, skape tillit, identifisere felles utfordringer og samarbeidsmuligheter. Tilbudet gir bevisstgjøring og synliggjøring av potensialet i hver bedrift, kompetanse knyttet til nettverksavtaler og andre juridiske avtaler, samt kjennskap til arbeidsprosesser, verktøy og konsulenter som kan brukes i nettverksutvikling.

Lønnsomhetsutvikling gjennom FRAM

FRAM-programmene gir praktisk hjelp til små og mellomstore bedrifter i strategi- og ledelsesutvikling, innovasjon og etablering i nye markeder. Programmene går over en periode fra 10 til 24 måneder, via 4 til 6 fellessamlinger for 8 til 12 bedrifter.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no