Du er her:

FRAM Marked Russland 2016-2017

Programmet vil fokusere på posisjonering overfor russiske skipsverft, russiske skipsdesignere og rederier. 10 norske bedrifter innen skipsdesign, skipsutstyr og/eller fiskeredskap inviteres til deltakelse i FRAM Russland programmet.

Hvorfor?

FRAM Russland tar utgangspunkt i dagens behov i Russland: bygging av nye skip til fiskeflåten og fornying av eksisterende fiskeflåte.

 • Det er estimert behov for 350 nye båter, hvorav 100 er fra 60 meter og opp. Den russiske stat skal i 2017 foreta fordeling av fiskekvoter for de neste 15 år. Det knyttes et insentiv til fordelingen gjennom at det vil gis 20 % mer kvote til de som bygger nytt.
 • Russiske skipsverft er overbelastet med aktivitet gjennom forsvarskontrakter.
 • Norske konkurransefortrinn ligger i kvalitet og pålitelighet i leveranser (Skipskompetanse AS og Skipsteknisk AS har nylig fått oppdrag hos russiske skripsverft).

FRAM Marked Russland tilbyr:

 • Strategisk og strukturert prosess i bedriften
 • 120 timer rådgivning, fordelt på kompetente norske og russiske rådgivere
 • 4-5 samlinger, hvorav 3 skal gjennomføres i Russland. Samlingene vil ha relevante temaer og individuelle skreddersydde møter med potensielle kunder og samarbeidspartnere.
 • Strategisk arbeid mellom samlingene sammen med rådgivere påregnes og er viktig

Kostnader:

Egenandel kr. 45 000. Bedriftene dekker selv reise- og oppholdskostnader under samlingene.

Interessert?

Ta kontakt med FRAM prosjektleder Olga Goldfain, tlf. 959 25 085, e-post: og@bedriftskompetanse.no

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

 • Hvordan kan digitalisering lede til tids- og kostnadsbesparelser? Workshop 2 i Digi-AEC, Luleå, 26. og 27. mars

  Formålet med workshop 2 er å markere hvordan ulike kontraktsmodeller påvirker samarbeidet, og hvordan man kan bruke kontraktsmodeller og anbud som legger til rette for bedre samarbeid. Workshopen er relevant for både bestiller og leverandør, i og med at kontraktsform og anbudsdokumenter kan begrense eller skape muligheter for en effektiv samarbeidsprosess, helt fra tidlig designfase. Workshopen fokuserer på hvordan aktørene kan samarbeide for å finne nye og effektive løsninger, i stedet for fokus på lavest mulig pris.

 • Workshopserie: Digitalisering i BAE-bransjen

  Prosjektet "Digi-BAE - Digitalisering som en drivkraft i bygge-, anleggs- og eiendombransjen" inviterer til deltakelse i en workshopserie innenfor digitalisering. Her vil offentlige utviklere og bransjen fra de nordlige deler av Norge, Sverige og Finland møtes til felles kunnskapsløft.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no