Du er her:

FRAM Marked Russland 2016-2017

Programmet vil fokusere på posisjonering overfor russiske skipsverft, russiske skipsdesignere og rederier. 10 norske bedrifter innen skipsdesign, skipsutstyr og/eller fiskeredskap inviteres til deltakelse i FRAM Russland programmet.

Hvorfor?

FRAM Russland tar utgangspunkt i dagens behov i Russland: bygging av nye skip til fiskeflåten og fornying av eksisterende fiskeflåte.

  • Det er estimert behov for 350 nye båter, hvorav 100 er fra 60 meter og opp. Den russiske stat skal i 2017 foreta fordeling av fiskekvoter for de neste 15 år. Det knyttes et insentiv til fordelingen gjennom at det vil gis 20 % mer kvote til de som bygger nytt.
  • Russiske skipsverft er overbelastet med aktivitet gjennom forsvarskontrakter.
  • Norske konkurransefortrinn ligger i kvalitet og pålitelighet i leveranser (Skipskompetanse AS og Skipsteknisk AS har nylig fått oppdrag hos russiske skripsverft).

FRAM Marked Russland tilbyr:

  • Strategisk og strukturert prosess i bedriften
  • 120 timer rådgivning, fordelt på kompetente norske og russiske rådgivere
  • 4-5 samlinger, hvorav 3 skal gjennomføres i Russland. Samlingene vil ha relevante temaer og individuelle skreddersydde møter med potensielle kunder og samarbeidspartnere.
  • Strategisk arbeid mellom samlingene sammen med rådgivere påregnes og er viktig

Kostnader:

Egenandel kr. 45 000. Bedriftene dekker selv reise- og oppholdskostnader under samlingene.

Interessert?

Ta kontakt med FRAM prosjektleder Olga Goldfain, tlf. 959 25 085, e-post: og@bedriftskompetanse.no

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no