Du er her:
  • Forside
  • Aktuelt
  • Grenseregionalt samarbeid – fra inspirerende flørt til lønnsom forlovelse

Grenseregionalt samarbeid – fra inspirerende flørt til lønnsom forlovelse

De kommende årene skal det investeres for nærmere 800 milliarder i de nordlige delene av Norge, Sverige og Finland. Mulighetene som ligger i grenseoverskridende nærings- og forretningssamarbeid gir gode grunner til å se disse investeringene i sammenheng.

Kandidatkampen

Det har ikke manglet på rapporter, artikler og kronikker som beskriver Nord-Norges potensial for økt sysselsetting, kombinert med utfordringene som mangelen på kompetent arbeidskraft gir. Vi har nytt godt av ledig arbeidskraft i våre naboland i øst, i form av arbeidsinnvandring til vår egen landsdel. Dette bildet vil imidlertid endre seg som følge av økende nyetableringer både i Nord-Finland og Nord-Sverige. I årene fremover kan vi ikke lene oss på rekruttering av tiltrengt kompetanse fra våre naboer, i hvert fall ikke i den grad vi har gjort til nå. Dette, som ett av flere elementer, burde både tvinge og friste oss til å tenke annerledes. Hvordan kan vi på beste måte skape verdier med den samlede kompetansen vi har i nord?

Kompetanseflørt

Matchmaking, eller speed dating, mellom bedrifter har vært brukt i mange sammenhenger med mål om nye samarbeidskonstellasjoner. Erfaringene viser imidlertid at den tradisjonelle metodikken for denne «flørtingen» dessverre ikke gir effekt på lengre sikt. Til det blir prosessene ofte for generelle, samtidig som bedriftene raskt gripes av hverdagen igjen, og de planlagte oppfølgingene uteblir. En hyggelig date, men troen på verdien av å legge innsats i et langvarig forhold svinner fort hen.

Innsats for langvarige forhold

Gjennom prosjektet Nordic Business Link har Business Oulu, Norrbotten Handelskammer og Bedriftskompetanse utviklet en modell for partnersøk som i større grad er tilpasset bedriftenes individuelle behov. Utvikling og utprøving gjennom en treårsperiode har vist at en grundig flertrinnsprosess, kombinert med individuell oppfølging gjennom egen samtalepart, gir verdiskapende B2B-samarbeid på tvers av landegrensene i nord.

Så langt har prosjektet resultert i over 200 B2B-møter mellom små og mellomstore bedrifter i de nordlige deler av Norge, Sverige og Finland. Herfra er det inngått intensjonsavtaler om videre samarbeid, utvekslet anbuds- og tilbudsforespørsler, gjennomført konkrete forretningstransaksjoner, og grenseoverskridende nettverk er styrket, som på sikt kan bidra til flere nye muligheter.

Bred prosjektfinansiering gjennom de tre nordnorske fylkeskommunene, Innovasjon Norge og Interreg IV A, kombinert med lokalt forankret prosjekteierskap ved Næringsforeningen i Tromsøregionen, har hatt en viktig signaleffekt. Samtidig fremhever deltakende bedrifter at samarbeidsorganisasjonenes lokalkunnskap, og den lokale forankringen i alle tre regioner, har vært kritisk for prosjektets effektoppnåelse.

Avstandsforhold krever infrastruktur

God og effektiv infrastruktur er en forutsetning for realisering av grenseoverskridende samarbeid. Fylkeskommunene i Oulu, Norrbotten og Troms har tatt denne utfordringen på alvor, og felles innsats har gitt resultat – Arctic Airlink er i drift. Flyruten mellom Tromsø, Luleå og Oulu har som mål å styrke fremtidig vekst og utvikling av næringslivet på tvers av regionene, forenkle samarbeidet mellom universitetene og styrke arbeidsmobiliteten. Den kan også gi gevinst i form av nye markedsområder for arrangementsturisme og reiselivssatsninger generelt.

Tør vi?

For mange bedrifter fremstår internasjonalisering som synonymt med etablering i nye markeder. Prosesser som kan være krevende og bærere av høy risiko. Gjennom Nordic Business Link har flere bedrifter realisert andre former for internasjonalisering gjennom samarbeid om kapasitetsutnyttelse, utveksling av komplementær kompetanse, erfaringsutveksling og oppdagelsen av nye muligheter innenfor hverandres markedsområder. Gjennom grenseoverskridende og målrettet samarbeid er vinn-vinn initiativer realisert, med gevinst.

De nordlige delene av Norge, Sverige og Finland har ulike næringsstrukturer. Bildet som gis av kommende investeringer i disse regionene dokumenterer et hav av muligheter. Infrastrukturen er etablert.

Det essensielle spørsmålet blir; Hvordan evner vi å utnytte dette i et gjensidig mulighetsperspektiv i årene fremover? Med grunnlag i de erfaringer som er gjort gjennom Nordic Business Link mener vi å ha funnet gode svar. De handler om grenseregionalt samarbeid – samarbeid som utveksler muligheter og kompetanse – og som styrker små og mellomstore bedrifter i alle de tre regionene.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no