Du er her:

Hils på Anne-Lise!

«Det at jeg kan jobbe med å utvikle mennesker og virksomheter i Nord-Norge gjør jobben ekstra meningsfull.» Ikke overraskende har den tidligere «SNN-dama» et hjerte som banker heftig for landsdelen.

Anne-Lise er karrieremessig vokst opp i SpareBank1 Nord-Norge. Her har hun fylt en rekke ulike stillinger, hvor hun hele veien har dyrket spisskompetanse på forretningsutvikling og ledelse. Etter å ha jobbet mange år med nordnorske SMB vet hun hva lederne av disse bedriftene kjenner på i det daglige, og hvilke utfordringer de står overfor.

Dagens næringsliv stiller store krav til rask omstilling. Det gjør at bedriftene må jobbe med fokus på å forbedre seg, hver dag. Samtidig skal ledere i små og mellomstore bedrifter ivareta mange roller. Jeg ønsker å bruke min ledererfaring, kunnskap om SMB og kompetanse på utviklings- og endringsledelse til å ruste disse lederne med gode lederverktøy for å møte så vel muligheter som utfordringer. Fordi ledelse betyr noe for hvilke resultater som skapes.

Som seniorrådgiver i Bedriftskompetanse tilbyr Anne-Lise solid kompetanse på forretningsutvikling, lederrekruttering, ledercoaching, samt prosjekt- og prosessledelse. Som del av Bedriftskompetanses LEAN-team ønsker hun å bidra til at bedrifter ser kontinuerlig forbedring som en naturlig del av virksomheten – som en forutsetning for å være konkurransedyktig.

Muligheten til å jobbe med mange nye mennesker og ulike bransjer var en viktig årsak til at vi var så heldig å få Anne-Lise til Bedriftskompetanse.

Det gjør jobben spennende og veldig variert, noe jeg liker godt. Det at jeg kan jobbe med å utvikle mennesker og virksomheter i Nord-Norge gjør jobben ekstra meningsfull. Jeg har et stort hjerte for Nord-Norge!

Et langt liv i bankverdenen har lært Anne-Lise mye om å være serviceorientert. Det noteres både av kunder og kollegaer. Vi har lært henne å kjenne som ei skikkelig dame som bidrar, tar initiativ og ansvar. Hun mestrer den krevende balansen mellom å være forberedt og spontan på samme tid. At hun er en god lytter, kombinert med hennes evne til å utfordre, gjør henne også til en verdsatt sparringspartner. Anne-Lises positivitet og tillitsfremmende atferd gjør at hun lett får god «connection», og dermed gode plattformer for utviklende samarbeid.

Jeg liker å jobbe sammen med folk, og er sikker på at de beste løsningene blir skapt gjennom samarbeid.

Facts – Anne-Lise Solås

Utdanning: Master i endringsledelse – utviklingsorientert ledelse (Handelshøgskolen BI), Master of Business Administration (Oslo Handelshøyskole), Bachelor of Business Administration (California L. University), Bedriftsøkonom (BI), Markedsøkonom (Markedsføringsskolen), samt kurs innen Utviklingsorientert ledelse, Veiledning og coaching i grupper, Coaching og relasjonsledelse, Bedriftsanalyse, Strategiske endringer og bedriftsutvikling, Endringsledelse, Serviceledelse og Lederskole (i regi av SNN) fra BI og Høgskolen i Oslo og Akershus.

Arbeidserfaring: Banksjef bedriftsmarked, avdelingsleder M/BM Salten, seniorrådgiver BM Salten, seniorrådgiver Konsernkundeavdeling, bedriftsrådgiver Næringsavdeling, konst. ass. regionbanksjef Vadsø, teamleder Næringsavdeling Vadsø, samt bedriftsrådgiver Næringsavdeling – alle i SpareBank1 Nord-Norge.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

  • Behov for fagarbeidere? Bli med til Oulu!

    I uke 8 inviterer vi et begrenset antall arbeidsgivere med oss til Oulu for å møte studenter fra Oulu Vocational College og Utbilding Nord. Her kan du presentere din virksomhet på de fagavdelinger som har kompetansen du søker.

  • Seminar: How can digitalization lead to cost and time savings?

    How to save two to four times the cost of building using collaborative design methods. Building Information Model (BIM) and Virtual Design and Construct (VDC) makes it possible, but how to make it really happen? Join us in Alta 5th – 6th of February and learn more!

  • Kurs: Kommunal beredskapsplikt - ROS-analyse

    I samarbeid med KS Agenda arrangerer Bedriftskompetanse kurs i kommunal beredskapsplikt. Første modul, som omhandler risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), gjennomføres 19. mars i Oslo.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no