Du er her:

Hils på Hans Kristian!

«Ingen er større enn teamet» er læresetningen Hans Kristian har levd etter som offiser, på ekspedisjoner de færreste av oss ville lagt ut på, og nå som konsulent. Vi presenterer en relativt fersk kollega, men som på rekordtid har satt sine spor!

Hans Kristian gjør spennende ting. Ting ikke alle tør. Det har han alltid gjort. Store deler av sin karriere har han tilbrakt i Forsvaret, kun avbrutt av jevnlige ekspedisjoner, litt politikk og konsulentvirksomhet. Nå skal kommune-Norge og næringslivet få nyte godt av hans spisskompetanse på ledelse, organisasjonsutvikling – og sist men ikke minst, beredskap og krisehåndtering.

Som seniorrådgiver i Bedriftskompetanse har Hans Kristian som mål å bidra til gode prestasjoner for ledere, team og organisasjoner – enten det dreier seg om daglig drift, gjennomføring av strategiske prosesser eller håndtering av kritiske situasjoner. Kompetanseutvikling og –forvaltning, organisasjonskultur og samhandling er viktige stikkord i hans arbeid.

Hans Kristian ble konsulent med grunnlag i sin fascinasjon for mennesker. En fascinasjon for hvordan få dem til å fungere og prestere sammen. Bakgrunnen for denne interessen finner vi nok både i hans tjeneste i Forsvaret og kontakten med ekspedisjonsmiljøet, hvor han fra første stund har vært innprentet med tilnærmingen om at «ingen er større enn teamet».

Da jeg etter hvert bestod seleksjonen til befalsskolen og startet lederutdanningen der, ble jeg presentert for min oppgave som leder: «Løs ditt oppdrag og ta vare på dine undergitte». Det ene er ikke prioritert foran det andre, de to faktorene er gjensidig avhengige av og avgjørende for hverandre. Dette mantraet har jeg siden, etter beste evne, forsøkt å etterleve og formidle til andre. Tidligere som offiser, nå i rollen som rådgiver. Det er rett og slett kult å se ledere som klarer å få til begge deler, se team som utvikler seg og presterer – og det er virkelig herlig å oppleve at jeg bidrar til at dette skjer!

I kollegiet har vi lært å kjenne Hans Kristian som et varmt menneske som alltid har et smil og et «hærlig!!!» på lur. I faglige diskusjoner er mannen en gavepakke – med sin brede kunnskap, evne til refleksjon og villighet til å utfordre. Samtidig evner han å fremstå som den fremste diplomaten av oss alle. Han er heller ikke tungbedt når det skal praktiseres sprell i hverdagen, og ikke overraskende kan han vise seg å være hjernen bak dem. Vi konkluderte raskt – «He’s a Keeper»!

- Jeg liker å jobbe med folk, jeg liker å lære noe nytt og jeg liker kontraster. Jobben som konsulent har så langt gitt meg massevis av alt dette! Oppdragene spenner vidt, noen oppgaver kan jeg relatere til tidligere erfaringer, på andre områder har læringskurven vært steil. Men slike utfordringer trenger jeg for egen utvikling. Så har jeg også gode, inkluderende kollegaer rundt meg som deler av sine erfaringer og backer opp.

Facts – Hans Kristian Elverland Henriksen

Utdanning: Bachelor i Organisasjon og ledelse (Høyskolen i Hedmark), Bedriftsetablererprogram (Høyskolen i Bodø), Krigsskolen (Hæren) og Befalsskolen for Kavaleriet.

Arbeidserfaring: Fagansvarlig div. militære fag for Hæren (Hærens Våpenskole), Seksjonssjef (Hærens Våpenskole), Ansvarlig for utvikling av utdannings- og evalueringskonsepter (Hærens Våpenskole), Prosjektmedarbeider utvikling av lederutdanning i Hæren (Hærens Våpenskole), Rådgiver/mentor Afghan National Army (NATO/ISAF), Linjesjef/seksjonssjef (Befalsskolen for Kavaleriet), Sjef oppklaringstropp (Kavaleriet/Hæren), Hovedinstruktør militære fag, samt Rådgiver/konsulent (selvstendig næringsdrivende).

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no