Du er her:
  • Forside
  • Aktuelt
  • Innbyggerundersøkelse om havfisketurisme i Vest-Finnmark

Innbyggerundersøkelse om havfisketurisme i Vest-Finnmark

Vest-Finnmark Regionråd ønsker å lære hvordan vi kan øke verdiskapingen og sikre forsvarlig gjennomføring av havfisketurismen i Vest-Finnmark.

Målet for prosjektet er å bidra til at kommuner, næringen og andre får kunnskap om hvordan havfisketurismen kan skape flere arbeidsplasser i regionen, samt hvordan disse produktene kan utvikles slik at de gir en bedre opplevelse og er trygg for alle involverte.

I første del av prosjektet starter vi med å kartlegge og systematisere status for å få en oversikt over dagens aktørsituasjon, og hva som vil være viktig i samspillet mellom havfisketurismebedriftene og vertskommunene.

Vi håper derfor at du, som innbygger, tar deg tid til å gjennomføre denne spørreundersøkelsen. Kom gjerne med kommentarer og innspill som vi ikke har tatt med i spørsmålsutformingen.

Du finner vår spørreundersøkelse her.

Frist for deltakelse: 15. august 2018.

Spørsmål og kommentarer kan sendes til:

Bedriftskompetanse AS

v/seniorrådgiver Bjørg Alvestad

mail: ba@bedriftskompetanse.no

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no