Du er her:
 • Forside
 • Aktuelt
 • Innbyggerundersøkelse om havfisketurisme i Vest-Finnmark

Innbyggerundersøkelse om havfisketurisme i Vest-Finnmark

Vest-Finnmark Regionråd ønsker å lære hvordan vi kan øke verdiskapingen og sikre forsvarlig gjennomføring av havfisketurismen i Vest-Finnmark.

Målet for prosjektet er å bidra til at kommuner, næringen og andre får kunnskap om hvordan havfisketurismen kan skape flere arbeidsplasser i regionen, samt hvordan disse produktene kan utvikles slik at de gir en bedre opplevelse og er trygg for alle involverte.

I første del av prosjektet starter vi med å kartlegge og systematisere status for å få en oversikt over dagens aktørsituasjon, og hva som vil være viktig i samspillet mellom havfisketurismebedriftene og vertskommunene.

Vi håper derfor at du, som innbygger, tar deg tid til å gjennomføre denne spørreundersøkelsen. Kom gjerne med kommentarer og innspill som vi ikke har tatt med i spørsmålsutformingen.

Du finner vår spørreundersøkelse her.

Frist for deltakelse: 15. august 2018.

Spørsmål og kommentarer kan sendes til:

Bedriftskompetanse AS

v/seniorrådgiver Bjørg Alvestad

mail: ba@bedriftskompetanse.no

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

 • Behov for fagarbeidere? Bli med til Oulu!

  I uke 8 inviterer vi et begrenset antall arbeidsgivere med oss til Oulu for å møte studenter fra Oulu Vocational College og Utbilding Nord. Her kan du presentere din virksomhet på de fagavdelinger som har kompetansen du søker.

 • Seminar: How can digitalization lead to cost and time savings?

  How to save two to four times the cost of building using collaborative design methods. Building Information Model (BIM) and Virtual Design and Construct (VDC) makes it possible, but how to make it really happen? Join us in Alta 5th – 6th of February and learn more!

 • Kurs: Kommunal beredskapsplikt - ROS-analyse

  I samarbeid med KS Agenda arrangerer Bedriftskompetanse kurs i kommunal beredskapsplikt. Første modul, som omhandler risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), gjennomføres 19. mars i Oslo.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no