Du er her:

Invitasjon til konferansen "Et anstendig arbeidsliv"

Tirsdag 5. mai kl. 13.00-16.00 i "Banksalen", Festsalen til SpareBank1 Nord-Norge (inngang fra Fredrik Langes gate, 3. etg.) Gratis inngang - åpent for alle!

Bak konferansen står adm. dir. Jan-Frode Jansen i SpareBank1 Nord-Norge, leder Kristine Larsen fra Handel og Kontor/LO i Tromsø, adm. dir. Marianne Telle i Bedriftskompetanse AS, daglig leder Hilde Sjurelv i rådgivningsfirmaet Sjurelv og Kufaas, og Bjørn Willumsen, leder i Fagforbundet Tromsø kommune. Initiativtaker, pådriver og ildsjel for arrangementet er Ingrid Evertsen: engasjert samfunnsdebattant, satiriker og humorist.

For nærmere opplysninger om konferansen kontakt Ingrid Evertsen, tlf. 905 46 860 eller møteleder Marianne Telle, tlf. 916 94 842.

Som innledere/foredragsholdere kommer blant annet:

Prosjektleder Nils Magerøy fra "Jobbfast"-prosjektet ved Haukeland sykehus. Haukeland sykehus har gjennom det unike prosjektet gjennomgåttt skjebnen til vel 90 utstøtte og trakasserte arbeidstakere her i landet. Samtlige av disse har vært under lupen ei uke hver. Selve den kliniske undersøkelsen ble gjennomført av et tverrfaglig team gjennom tre hele dager. Magerøy opplyser at prosjektet nå er blitt et permanent poliklinisk tilbud ved Haukeland sykehus. Det gikk opp for dem underveis at de bare skrapte i toppen av et isfjell. De har hatt inne pasienter fra hele landet, inkl. flere fra Tromsø og Nord-Norge, og de har oppsummert det slik at det er behov for et faglig tilbud til trakasseringsofre i samtlige helseregioner. Magerøy har tlf. 55 97 82 45, e-post: nils.mageroey@helse-bergen.no

Advokat Kari Breirem, landskjent som en av Norges første og mest kjente varslere i den dramatiske Tønne-saken. I 2007 ga hun ut ei bok om sine erfaringer etter å ha havnet i en varslerrolle. Breirem var under Stoltenberg 2 medlem av et offentlig utvalg som skulle forsterke varslervernet i Arbeidsmiljøloven. Hun har i ettertid uttalt seg svært kritisk om varslernes svake rettsvern i Norge. Breirem har tlf. 907 30 976, e-post: kari.breirem@hallgren.no

Det vil i tillegg komme innlegg som fokuserer på etikk i arbeidslivet, samt flere vinklinger på problematikken mobing-trakassering-utstøting. Hva er konsekvensene for den enkelte som blir utsatt for slikt? Hva er de samfunnsøkonomiske konsekvensene? Det blir anledning til spørsmål og innlegg fra salen. Arrangørene har bl.a. som målsetting at denne konferansen kan bidra til et større fokus på problemstillingene trakassering og utstøting i arbeidslivet, samt å få bygget opp et spesialisert poliklinisk behandlingstilbud på UNN lik tilbudet "Jobbfast" på Haukeland.

Vel møtt til viktig konferanse i Banksalen neste tirsdag kl. 13-16!

I menyen til høyre følger et opprop for et anstendig arbeidsliv som vi oppfordrer din bedrift/organisasjon til å slutte seg til. Gi tilbakemelding til Kristine Larsen pr. e-post: kristine_m_hanssen@hotmail.com, eller tlf. 959 20 216.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no