Du er her:

Julehilsen fra Bedriftskompetanse

2016 er snart gått – et år som for oss har bydd på opplevelser av mange steder, flotte mennesker og givende arbeidsdager! Også i år kan vi se tilbake på et mangfold av meningsfulle oppdrag i egen landsdel, samtidig som vi er stolt av å få bidra på samfunnsviktige prosjekter på den nasjonale arenaen.

Det meste er nord – også for Bedriftskompetanse. I 2016 har vi jobbet i en spredt geografi, til sammen godt over 100 steder, de fleste i nord.

Gjennom vårt arbeid er vi tett på utviklingen i og av landsdelen. Vår prosjektledelse av Konjunkturbarometer for Nord-Norge (KB) er i så måte et svært givende oppdrag. For første gang presenteres KB som et heldigitalt produkt, og bidrar gjennom nye kanaler med viktig kunnskap for den videre utviklingen av Nord-Norge.

De mange små og mellomstore bedriftene er viktige bidragsytere til verdiskapingen i nord. Gjennom vårt engasjement i Innovasjon Norges FRAM-programmer har vi fått bidra med kompetanse på mange områder. Årets programmer har favnet kulturfestivaler, teknologibedrifter, maritim næring og landbruk – hvor målet om å bygge solide virksomheter gjennom god forretningsutvikling har vært felles for dem alle.

Vårt team på kommunal sektor bidrar i et stadig bredere oppgavespekter. Samfunnssikkerhet og beredskap, organisering av helse- og omsorgstjenestene, kommuneøkonomi, destinasjonsutvikling, prosessledelse, samt smartere måter å jobbe på, er eksempler på samfunnsviktige oppgaver hvor vi har fått bidra. I tett samarbeid med de operative lederne har vi fått jobbe med deres konkrete utfordringer, med mål om en bærekraftig utvikling av fremtidens kommuner.

Vår bistand i lederrekruttering og lederutvikling har omfattet stor aktivitet, både i offentlig sektor og i næringslivet. Gjennom året har vi hatt gleden av å bli kjent med en mengde dyktige mennesker som ønsker seg viktige lederfunksjoner – i nord så vel som nasjonalt. Spesielt stas har det vært å få bidra i rekrutteringen av den første rektoren til den nyfusjonerte Høgskulen på Vestlandet.

Lederutviklingsteamet vokser stadig og har gjennom året jobbet i et nasjonalt oppdragsspekter. Mangfoldet har vært stort. På syvende året samarbeider vi med UiT Norges arktiske universitet (UiT), Nord Universitet og NTNU om den nasjonale rektorutdanningen. Kull 3 på den nasjonale utdanningen for styrere i barnehagen er kjørt i gang, i samarbeid med UiT. Vi har også hatt gleden av å jobbe med utvikling av ledere i kommunale ledergrupper, statlige etater, nasjonale organisasjoner og en rekke bedrifter i privat næringsliv. I tillegg er det en ære å få jobbe med et nytt kull yngre talenter gjennom Agenda Nord-Norges Ambassadørprogram.

Nordkalotten som region byr stadig på spennende utviklingsmuligheter. Storsatsningen «Nordic Business Support» er inne i sin tredje programperiode, og har bidratt til å forenkle grenseoverskridende næringssamarbeid. Nå igangsettes også prosjektet «Arctic Labour» som har som mål å bidra til et felles arbeidsmarked på Nordkalotten.

Sist, men ikke minst, har 2016 gitt oss fem flotte tilskudd til kollegiet! Anne-Lise Solås, Hans Kristian Elverland Henriksen og Tormod Lindås Olsen er årets nye ansikter i Bedriftskompetanse. Samtidig er vi svært glad for at Terje Gustavsen og Eivind Hellevik er kommet «hjem» igjen! Når juleferien er over har vi endelig vårt ferskeste tilskudd, Evy Katrin Pedersen, også på plass. Med et solid korps fortsetter vårt engasjement for å bidra til utvikling av mennesker, virksomheter og næringer med full styrke i 2017!

Vi ser tilbake på året som har gått med ydmykhet og stolthet. Det er en ære å få være i en jobb som byr på så mange muligheter for å bidra til utvikling – i og for Nord-Norge.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no