Du er her:
 • Forside
 • Aktuelt
 • Kommuners samfunnssikkerhet og beredskap - vi vil bidra!

Kommuners samfunnssikkerhet og beredskap - vi vil bidra!

Vi har kompetanse til å bistå, fra risiko- og sårbarhetsanalyse til operasjonell bistand i en eventuell krisesituasjon. Dette er viktig arbeid som vi ønsker å bidra i utviklingen av, og vi tilbyr derfor disse tjenestene til 25 % redusert pris ut mars.

Kommunens leveranse – hvilke krav stilles?

«Kommunen har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Denne rollen er tydeliggjort gjennom kommunal beredskapsplikt. Beredskapsplikten pålegger kommunen å arbeide helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap, og understreker kommunens viktige rolle som samordner og pådriver i samfunnssikkerhetsarbeidet.» (DSB, 2014)

Alle kommuner er pålagt i blant annet Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven)(2010), Forskrift om kommunal beredskapsplikt (2011), Plan- og bygningsloven (2013) og Lov om helsemessig og sosial beredskap (2013) å utvikle:

 • Helhetlig ROS-analyse for kommunen og for helse- og omsorgssektoren (i tråd med nye føringer fra DSB)
 • Plan for helhetlig og systematisk arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
 • Overordnet beredskapsplan for kommunen
 • Beredskapsplan for helse- og omsorgssektoren

I tillegg til dette har kommunen et ansvar for at alle skoler og barnehager har gjennomført ROS-analyser og utviklet beredskapsplaner for egen organisasjon.

Vi har kompetansen - ta gjerne kontakt for mer informasjon!

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

 • Hvordan kan digitalisering lede til tids- og kostnadsbesparelser? Workshop 2 i Digi-AEC, Luleå, 26. og 27. mars

  Formålet med workshop 2 er å markere hvordan ulike kontraktsmodeller påvirker samarbeidet, og hvordan man kan bruke kontraktsmodeller og anbud som legger til rette for bedre samarbeid. Workshopen er relevant for både bestiller og leverandør, i og med at kontraktsform og anbudsdokumenter kan begrense eller skape muligheter for en effektiv samarbeidsprosess, helt fra tidlig designfase. Workshopen fokuserer på hvordan aktørene kan samarbeide for å finne nye og effektive løsninger, i stedet for fokus på lavest mulig pris.

 • Workshopserie: Digitalisering i BAE-bransjen

  Prosjektet "Digi-BAE - Digitalisering som en drivkraft i bygge-, anleggs- og eiendombransjen" inviterer til deltakelse i en workshopserie innenfor digitalisering. Her vil offentlige utviklere og bransjen fra de nordlige deler av Norge, Sverige og Finland møtes til felles kunnskapsløft.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no