Du er her:
  • Forside
  • Aktuelt
  • Kommuners samfunnssikkerhet og beredskap - vi vil bidra!

Kommuners samfunnssikkerhet og beredskap - vi vil bidra!

Vi har kompetanse til å bistå, fra risiko- og sårbarhetsanalyse til operasjonell bistand i en eventuell krisesituasjon. Dette er viktig arbeid som vi ønsker å bidra i utviklingen av, og vi tilbyr derfor disse tjenestene til 25 % redusert pris ut mars.

Kommunens leveranse – hvilke krav stilles?

«Kommunen har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Denne rollen er tydeliggjort gjennom kommunal beredskapsplikt. Beredskapsplikten pålegger kommunen å arbeide helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap, og understreker kommunens viktige rolle som samordner og pådriver i samfunnssikkerhetsarbeidet.» (DSB, 2014)

Alle kommuner er pålagt i blant annet Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven)(2010), Forskrift om kommunal beredskapsplikt (2011), Plan- og bygningsloven (2013) og Lov om helsemessig og sosial beredskap (2013) å utvikle:

  • Helhetlig ROS-analyse for kommunen og for helse- og omsorgssektoren (i tråd med nye føringer fra DSB)
  • Plan for helhetlig og systematisk arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
  • Overordnet beredskapsplan for kommunen
  • Beredskapsplan for helse- og omsorgssektoren

I tillegg til dette har kommunen et ansvar for at alle skoler og barnehager har gjennomført ROS-analyser og utviklet beredskapsplaner for egen organisasjon.

Vi har kompetansen - ta gjerne kontakt for mer informasjon!

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no