Du er her:

Kurs i Kriseledelse - ny dato: 21. og 22. april

Hvordan håndterer du som leder det du håper aldri skal skje i din organisasjon?

Er du forberedt på å takle en krisesituasjon i egen virksomhet?

Ledelse i kriser vil for de fleste være en stor utfordring. Det handler om evnen til å håndtere forhold som kan føre til alvorlige konsekvenser for mennesker, organisasjon eller samfunn. Kriser er ofte preget av situasjoner som er i hurtig utvikling med manglende kontroll, mangelfull informasjon, tidsnød, og til dels komplekse endringer. Kriseledelse er ikke bare å lede i selve krisesituasjonen. Det innebærer også ledelse i hvordan man forbereder seg på kriser, og hvordan man normaliserer forholdene etterpå. 

Hva gjør du som leder dersom din organisasjon blir rammet av:

 • En alvorlig ulykke?
 • Dødsfall?
 • Sykdom?
 • Trusler mot individer eller organisasjonen?
 • Alvorlig økonomisk mislighold?
 • Tap av omdømme?
 • Andre uønskede hendelser som rammer de ansatte eller organisasjonen?

Kurset gir grunnleggende kunnskap og trening i beredskap og krisehåndtering, slik at du er forberedt på å takle en krisesituasjon i egen virksomhet. Fokus er kriseledelse på en praktisk og konkret måte, inkludert øvelser som tester teamarbeid og lederskap.

Målgruppe:

Ledere i privat og offentlig sektor, informasjonsledere/-medarbeidere, personal-/HR-ledere, sikkerhetssjefer, beredskapskoordinatorer/-ledere, driftsledere og andre sentrale funksjoner i bedriftens beredskapsorganisasjon.

Tema:

 • Hva er kriseledelse?
 • Hvordan kan man forberede seg best mulig?
 • Rollen som leder - egne og andres forventninger
 • Hva når lederen selv blir rammet?
 • Kriseorganisering
 • Kriseteamets sammensetning og robusthet
 • Praktisk øving og trening av krisehåndtering
 • Mediahåndtering - både teoretisk og praktisk gjennomgang og øving

 

Kursholdere:

Kursleder Bente Stjernholm, seniorrådgiver i Bedriftskompetanse, har lang erfaring innen arbeid med krisehåndtering og beredskap, både fra Forsvaret, Hovedredningssentralen og privat sektor. Hun har også lang erfaring som leder og med de utfordringer leder står overfor i krisestiuasjoner.

Magne Beddari, seniorrådgiver i VINN, har bakgrunn fra Forsvaret, ledererfaring fra industrien og har gjennom sin tidligere jobb i Forsvarsbygg jobbet nært opp til fylkesmannens beredskapsavdeling i Bodø.

Praktisk informasjon:

Dato: 21.-22. april 2015

Tidspunkt: 08.30-16.00 (begge dagene)

Sted: Scandic Hotell Narvik

Kostnad: 5 500,- eks. mva. (inkluderer lunsj begge dager)

Bindende påmelding til bs@bedriftskompetanse.no, frist 10. april 2015.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Bente Stjernholm: tlf. 906 64 534.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no