Du er her:

Nord-Norge til VM

Et Nord-Norge i verdensklasse rommer elementer både av drøm og virkelighet. I høst har det vært vist flere initiativer med ambisjon om å styrke andelen av virkelighet. Nord-Norge i verdensklasse er også visjonen for Agenda Nord-Norges Ambassadørprogram. Målet er å løfte frem sterke stemmer fra nord gjennom foredling av unge nordnorske talenter.

Agenda Nord-Norge
Agenda Nord-Norge er et felles fora for sentrale aktører som har betydning for landsdelens verdiskapning. Målet er å bli Norges viktigste møteplass i nord, hvor ulike former for nordnorsk samhandling skal fremmes. Tidligere i november arrangerte Agenda Nord-Norge sin første samling. Fokus var på mulighetene for å fremme et Nord-Norge i verdensklasse.

Løft gjennom nordnorske stemmer
Å fremme et Nord-Norge i verdensklasse krever sterke stemmer fra nord. Stemmer som representerer fremtiden og som har evne og vilje til å sette dagsorden for den nordnorske utviklingen. Muligheter realiserer seg sjelden selv - de gode intensjonene krever forpliktelser til handling, investeringer og innsats. Agenda Nord-Norge forplikter seg i form av å etablere et ambassadørprogram for unge talenter.

Ambassadørprogrammet
Agenda Nord-Norges Ambassadørprogram skal hvert år finne og utvikle tolv talenter som representerer ulike næringer og regioner i landsdelen, og som vil bidra til å posisjonere et Nord-Norge i verdensklasse. De utvalgte vil ha ulike talenter, men ett talent må de ha felles - evne og vilje til å tenke helhet, bygge lag og praktisere samarbeid.

Talentenes kunnskap, holdninger og trygghet skal utvikles for målrettet å fremme nordnorske interesser på den nasjonale og globale arenaen. Programmet skal skape engasjerte og kunnskapsrike talerør som er modige nok til å ta scenen og skape ny og konstruktiv debatt i og om Nord-Norge. Sammen skal de bygge kompetanse og forståelse for mulighetene som landsdelen rommer, og omskape dem til resultater.

Gjennom programmet skal ambassadørene sette sine avtrykk på den nordnorske dagsorden, til gevinst for både næringsliv og samfunnsliv. Programmet vil omfatte fem samlinger over et år, og mellom hver av disse skal det leveres et konkret resultat fra den enkelte i form av en kronikk, debattinnlegg, innlegg på konferanse o.l. Kandidatene vil utfordres og stimuleres, samt bli gitt verktøy til å realisere eget potensial. Etter endt program skal ambassadørene vises som aktive samfunnsagenter som løfter Nord-Norge videre inn i verdensklasse - også som veiledere for neste kull med ambassadører. Det skal bygges et sterkt lag som vokser år for år.

Fremtidens kunnskap hviler på dagens klokskap. Ambassadørprogrammet vil invitere inn mentorer og læremestre fra det nordnorske klasserommet - erfarne og kloke hoder som sammen med ambassadørkorpset ønsker å utgjøre en forskjell for Nord-Norge.

Made in North Norway
Høstens Arenabilag til Konjunkturbarometer for Nord-Norge avsluttes med en artikkel som stiller spørsmål ved hva merkevaren Made in North Norway skal fortelle. Hvilke assosiasjoner ønsker vi å knytte til landsdelen, produkter og tjenester som produseres her? Det er en fortelling som et samlet ambassadørkorps kan gi tydelige og sterke bidrag til.

På startstreken
Agenda Nord-Norge har med seg SpareBank 1 Nord-Norge, LO og NHO i etableringen av Ambassadørprogrammet. Bedriftskompetanse AS er tildelt oppdraget med prosjektledelse av programmet. Alle står ivrige ved startstreken, klar til å delta i verdensmesterskapet. For å vinne konkurransen kreves et stort og sterkt lag.
 
Vil du bidra eller ønsker du mer informasjon? Ta gjerne kontakt:
 
Marianne Telle, administrerende direktør, Bedriftskompetanse AS, tlf. 916 94 842


 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no