Du er her:

Styrker Konjunkturbarometer for Nord-Norge

Konjunkturbarometer for Nord-Norge (KB) har bidratt til kunnskap om landsdelen i 20 år. Til høsten presenteres KB i ny, heldigital drakt, med innhold levert av et team bestående av Bedriftskompetanse, Mo Industripark, SALT og Menon Economics.

Fra venstre: Roger Ingebrigtsen (Agenda Nord-Norge), Leo Grünfeld (Menon Economics), Stein Windfeldt (Bedriftskompetanse), Jan-Frode Janson (SpareBank 1 Nord-Norge), Kjersti E. T. Busch (SALT), Andreas Hanssen (Bedriftskompetanse) og Arve Ulriksen (Mo Industripark).

"Nye KB"

KB har helt siden 1995 gitt samfunnsaktører et dypdykk inn i nordnorsk økonomi. Barometeret har bidratt til å sette landsdelen på dagsorden og løftet fram viktige utfordringer for Nord-Norge. I en pressemelding fra eieren av KB, SpareBank 1 Nord-Norge, fortelles det at satsingen nå skal økes ytterligere:

  • KBs prognose - det "økonomiske værvarselet" for framtiden - skal komme ut en gang i året i samme drakt som tidligere.
  • KB årsrapport skal oppsummere fjoråret.
  • KB tall og fakta - "Nord-Norge teller" - skal bidra til å gi landsdelen et forsterket kunnskapsbibliotek.
  • KB spesial skal med jevne mellomrom utgi rapporter om nøkkelproblemstillinger i nord.

"Nye KB" vil bli presentert på Agenda Nord-Norge i Alta 7. og 8. november.

- Vi vil forsterke det beste av KB og i tillegg tilføre mer tall og faktakunnskap om Nord-Norge, sier Roger Ingebrigtsen i Agenda Nord-Norge

Kompetanseteamet

I Bedriftskompetanse gleder vi oss over å være en del av konstellasjonen som er valgt som leverandør av KB de tre neste årene. Vi ser frem til et givende og utviklende leverandørsamarbeid med Mo Industripark, SALT og Menon Economics.

Mo Industripark representerer 110 bedrifter med totalt 2400 ansatte og er en viktig motor i videreutviklingen av industrinæringen på Mo. SALT har sin tilhørighet i Svolvær med filial i Tromsø, og representerer et konsulentmiljø med utgangspunkt i sterk kompetanse innen marinbiologi. Selskapet er et viktig nasjonalt kompetansemiljø innenfor sine områder, samt jobber mye med utredninger og analyse både for offentlige og private aktører. Menon Economics har vi hatt gleden av å samarbeide med også gjennom forrige periode med KB. Selskapet har solid kompetanse på utredninger innenfor samfunnsøkonomi.

Nytt partnerskap om KB

SpareBank 1 Nord-Norge har invitert inn NHO og LO i et partnerskap om KB. De samme aktørene eier Agenda Nord-Norge og kan nå sammen stimulere til mer kunnskap om landsdelen. Eierne har gitt Agenda Nord-Norge i oppdrag å forvalte KB de neste tre årene.

- KB er en del av SpareBank 1 Nord-Norges DNA. Vi har vært, er og skal være banken som bidrar til kunnskap om Nord-Norge. Med LO og NHO på laget har vi et partnerskap som kan løfte KB ytterligere. Vi skal få fram fakta og kunnskap som bidrar til økt verdiskaping i nord og som er relevant for partene i arbeidslivet, sier Jan-Frode Janson i pressemeldingen.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no