Du er her:
  • Forside
  • Aktuelt
  • Vårens konjunkturbarometer – økonomisk løft gjennom nordnorsk eksport

Vårens konjunkturbarometer – økonomisk løft gjennom nordnorsk eksport

Nok en gang kan vi registrere et løft for nordnorsk økonomi. Eksportveksten vi nå ser er godt hjulpet av en svekket kronekurs og lavere oljepris. De neste par årene forventes det fortsatt høyere vekst i Nord-Norge enn i resten av landet. I nord er konsumveksten høyere og ledigheten lavere enn ellers i landet. På lengre sikt kan en lav oljepris gi mer negative utslag, fordi oljenæringens vekst hviler på ressursene i nord. Med vedvarende lav pris, kan interessen for petroleumsvirksomhet i landsdelen falle, og en kilde til framtidig vekst blir borte.

Slik beskriver Konjunkturbarometeret for Nord-Norge essensen i den nordnorske økonomien denne våren. Konjunkturbarometeret jubilerer og er inne i sitt 20. år med utgivelse. De neste ukene avholdes det presentasjoner rundt om i landsdelen – verdt et besøk om du har mulighet!

Vårens Arenabilag tar for seg rekruttering i nord, herunder det viktige samarbeidet mellom akademia, næringsliv og ungdom. Det handler om å gripe de mulighetene den kommende yngrebølgen byr på.

Konjunkturbarometeret er utarbeidet av Bedriftskompetanse i samarbeid med Menon, på oppdrag for SpareBank1 Nord-Norge og Innovasjon Norge. Feber Design og Pluspoint har vært gode samarbeidspartnere på den grafiske siden. Sammen med konjunkturbarometeret finner du et inspirerende Arenabilag om rekruttering i nord, levert av Reddi.

Les mer på kbnn.no.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

  • Hvordan kan digitalisering lede til tids- og kostnadsbesparelser? Workshop 2 i Digi-AEC, Luleå, 26. og 27. mars

    Formålet med workshop 2 er å markere hvordan ulike kontraktsmodeller påvirker samarbeidet, og hvordan man kan bruke kontraktsmodeller og anbud som legger til rette for bedre samarbeid. Workshopen er relevant for både bestiller og leverandør, i og med at kontraktsform og anbudsdokumenter kan begrense eller skape muligheter for en effektiv samarbeidsprosess, helt fra tidlig designfase. Workshopen fokuserer på hvordan aktørene kan samarbeide for å finne nye og effektive løsninger, i stedet for fokus på lavest mulig pris.

  • Workshopserie: Digitalisering i BAE-bransjen

    Prosjektet "Digi-BAE - Digitalisering som en drivkraft i bygge-, anleggs- og eiendombransjen" inviterer til deltakelse i en workshopserie innenfor digitalisering. Her vil offentlige utviklere og bransjen fra de nordlige deler av Norge, Sverige og Finland møtes til felles kunnskapsløft.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no