Du er her:

Velkommen til Roger!

Sikkerhet og beredskap er etablert som et viktig og etterspurt tjenesteområde i Bedriftskompetanse. Med Roger Solberg på plass har vi styrket teamet ytterligere med høyaktuell kompetanse for våre kunder!

Roger kommer fra sikkerhetsselskapet Bestia Risk Consulting. Her har han gjennom de siste 10 årene levert tjenester innen samfunnssikkerhet og kommunal beredskap, samt sikkerhetsarbeid innenfor områder som olje- og kraftselskaper, rederier, industri, media og bistandsorganisasjoner. Det gjør at Roger bringer med seg spisskompetanse på gjeldende metodikk for analyse, planverk, trening og evaluering.

Roger er utdannet lærer, men har primært sin erfaring fra operativ tjeneste i Forsvarets Spesialkommando.

Kollegiet ønsker Roger hjertelig velkommen til oss!

Kontaktinformasjon og mer om Rogers bakgrunn finner du her.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

  • Behov for fagarbeidere? Bli med til Oulu!

    I uke 8 inviterer vi et begrenset antall arbeidsgivere med oss til Oulu for å møte studenter fra Oulu Vocational College og Utbilding Nord. Her kan du presentere din virksomhet på de fagavdelinger som har kompetansen du søker.

  • Seminar: How can digitalization lead to cost and time savings?

    How to save two to four times the cost of building using collaborative design methods. Building Information Model (BIM) and Virtual Design and Construct (VDC) makes it possible, but how to make it really happen? Join us in Alta 5th – 6th of February and learn more!

  • Kurs: Kommunal beredskapsplikt - ROS-analyse

    I samarbeid med KS Agenda arrangerer Bedriftskompetanse kurs i kommunal beredskapsplikt. Første modul, som omhandler risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), gjennomføres 19. mars i Oslo.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no