Du er her:

Velkommen til Tormod og Hans Kristian!

Vi starter høstsesongen med to nye seniorrådgivere på plass ved kontoret i Tromsø. Tormod Lindås Olsen og Hans Kristian Elverland Henriksen styrker oss på høyaktuell kompetanse for våre kunder!

Tormod kan mye om organisasjon og ledelse generelt, og offentlig sektor/kommuner og deres samspill med omgivelsene spesielt. Han bistår først og fremst med design, ledelse og veiledning i organisasjons- og lederutviklingsprosesser, samt skreddersydd lederutvikling i form av veiledning for grupper av ledere og enkeltledere. Tormod har jobbet med organisasjons- og lederutvikling på alle nivåer, fra førstelinjeledere til toppledere, og har hatt oppdrag innenfor alle tjenesteområder i kommunal sektor. I tillegg har han vært medforfatter av fagboken "Ledelse - å lede mennesker. Dynamiske prosesser i organisasjoner". Den siste tiden har Tormod jobbet som seniorrådgiver i eget selskap. Han bringer også med seg erfaring fra Raadgiverhuset AS, KS-Konsulent, KS-Troms, Øksnes kommune og Universitetet i Tromsø.

Hans Kristian bringer med seg spisskompetanse på lederutvikling, organisasjonsutvikling, beredskap og krisehåndtering. Han ønsker å bidra til gode prestasjoner for ledere, team og organisasjoner - enten det dreier seg om daglig drift, gjennomføring av strategiske prosesser, eller håndtering av kritiske situasjoner. Kompetanseutvikling, kompetanseforvaltning, organisasjonskultur og samhandling står sentralt i Hans Kristian sitt arbeid. Med bakgrunn i solid erfaring fra operativ ledelse i Forsvaret er han særlig opptatt av tema knyttet til beredskap og krisehåndtering. I Forsvaret har han også jobbet mye med utvikling av lederutdanning, samt andre utdannings- og evalueringskonsepter. Hans Kristian har også erfaring som rådgiver i eget selskap.

Kollegiet ønsker Tormod og Hans Kristian hjertelig velkommen til oss!

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no