Du er her:
  • Forside
  • Referanse - sertifiseringskurs i Lean

Referanse - sertifiseringskurs i Lean

Referanse for Lean Yellow og Green Belt, Bodø 17.-20. januar 2017

Lean er et satsingsområde i Statens vegvesen Region nord. Våre innledende runder, blant annet med besøk hos flere organisasjoner som har lykkes med Lean, har avdekket et betydelig potensial for forbedring av eksempelvis hvordan vi arbeider med organisatorisk læring, prosessforbedring og effektivisering. Vi deltok derfor med seks medarbeidere på kurset, alle i større eller mindre grad engasjert i organisasjonsutvikling eller kvalitetsarbeid som forbedring eller revisjoner. Selv er jeg rådgiver for kvalitetsstyring og risikostyring i SVV Region nord.

Innholdet i kursene

Kursene dekket til sammen de mest sentrale temaene for oss - Lean filosofi, verdistrømsanalyse, Lean-tavler, problemløsning, strategisk tenking og suksesskriterier ved innføring av Lean.

Presentasjonene, samt innføring fra kursholder, vurderes å gi en god basiskompetanse som kan suppleres ved å lese anbefalt støttelitteratur.

Jeg har, sammen med andre av våre kursdeltakere, umiddelbart tatt i bruk kunnskap fra kursene, eksempelvis til design og bruk av Lean-tavle for møter mellom byggherre og entreprenører på et av våre utbyggingsprosjekter, og verdistrømsanalyse/prosessforbedring ved utarbeidelse av en omfattende vedlikeholdsplan.

Selve kursgjennomføringen

Kursene hadde en god balanse mellom teori og praktiske øvelser. De praktiske øvelsene vurderes å være avgjørende for forståelse og trening i bruk av teorier og metoder. Kursholder hadde god kompetanse og fremstillingsevne.

Jeg kan trygt anbefale kursene til andre.

Frank Berntsen, Sjefingeniør, Statens vegvesen Region nord

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no