Du er her:

Olga Goldfain

Kjernekompetanse:

Prosjekt- og programledelse, strategisk næringsutvikling, forretningsutvikling og internasjonalisering.

 

Utdanning:

Masterprogram i strategisk ledelse, Handelshøyskolen BI

Styrekompetanse, Handelshøyskolen BI

Kulturkunnskap og tverrkulturell kommunikasjon, Forsvarets studiesenter

Prosjektledelse, prosjektstyring og bedriftskompetanse, Universitetet i Tromsø

Cand. mag. i språk og lingvistikk, Universitetet i Tromsø

Sosialantropologi, University of Southern Maine, Portland

Naturgeografi og biologi, Pomoruniversitetet i Arkhangelsk

 

Tidligere erfaring:

Daglig leder, Bedriftskompetanse International AS

Daglig leder, GenØk, Senter for Biosikkerhet

Avdelingsleder, Noricom Nord AS

Avdelingsingeniør, Institutt for medisinsk biologi, Universitetet i Tromsø

Avdelingsingeniør, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø

 

Verv:

Styremedlem, Arnestedet Eiendom AS

Styreleder, Støttegruppa 22. juli for Troms, Finnmark og Svalbard

Nestleder, Nasjonalt Støttegruppenettverk

Kommunestyrerepresentant/medlem i komité for byutvikling, miljø og transport, Tromsø kommune

 

Har tidligere innehatt verv som styremedlem i Festspillene i Nord-Norge, styremedlem i Tromsø Internasjonale skole, fylkesleder i Troms og nestleder for frivillige i Norge for SOS-barnebyer Norge, samt vært medlem av SOS-barnebyers Råd.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no