Du er her:

Roger Veinan

Jeg er spesielt opptatt av å koble analyse med gode prosesser, og mener at målrettede analyser er en forutsetning for gode prosesser som vil gjøre en varig forskjell.

Kjernekompetanse:

Omstillings- og endringsprosesser, kommuneøkonomi og -analyser, samfunnsanalyser, organisasjonsutvikling, prosessledelse, prosjektledelse,  lederutvikling og strategi.

 

Utdanning:

Master i Ledelse, Høgskolen i Harstad

Master i kompetansestyring, Senter for lederutdanning, BI

Cand. mag., Høyskolen i Bodø

Endringsledelse, Høyskolen i Bodø

Administrasjon og ledelse, Høgskolesenteret i Bodø

Økonomi og administrasjon, Høgskolesenteret i Rogaland

Ingeniør bygg og anlegg, NKI Ingeniørskole

Grunnfag historie, Nordland Distriktshøyskole

 

Tidligere erfaring:

Rådmann (innleid), Moskenes kommune

Rådmann (innleid), Ibestad kommune

Fagansvarlig/foreleser i kommunal økonomi, Høyskolen i Harstad

Rådmann, Loppa kommune

Seksjonsleder, Fylkesmannen i Nordland

Egen konsulentvirksomhet, Vei - Ut

Teknisk sjef, Røst kommune

Ingeniør teknisk avdeling, Fylkeslandbrukskontoret Nordland

 

Verv:

Nestleder rådmannsutvalget, KS Finnmark

Styremedlem og ungdomsleder, FK Bodø Glimt

 

Har tidligere innehatt verv som nestleder rådmannsutvalget i KS-Finnmark, samt som styremedlem i Røst Utviklingsselskap AS og FK Bodø Glimt.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

  • Hvordan kan digitalisering lede til tids- og kostnadsbesparelser? Workshop 2 i Digi-AEC, Luleå, 26. og 27. mars

    Formålet med workshop 2 er å markere hvordan ulike kontraktsmodeller påvirker samarbeidet, og hvordan man kan bruke kontraktsmodeller og anbud som legger til rette for bedre samarbeid. Workshopen er relevant for både bestiller og leverandør, i og med at kontraktsform og anbudsdokumenter kan begrense eller skape muligheter for en effektiv samarbeidsprosess, helt fra tidlig designfase. Workshopen fokuserer på hvordan aktørene kan samarbeide for å finne nye og effektive løsninger, i stedet for fokus på lavest mulig pris.

  • Workshopserie: Digitalisering i BAE-bransjen

    Prosjektet "Digi-BAE - Digitalisering som en drivkraft i bygge-, anleggs- og eiendombransjen" inviterer til deltakelse i en workshopserie innenfor digitalisering. Her vil offentlige utviklere og bransjen fra de nordlige deler av Norge, Sverige og Finland møtes til felles kunnskapsløft.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no