Du er her:

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tormod Lindås Olsen

Tormod Lindås Olsen
Tormod Lindås Olsen Tittel: Seniorrådgiver Mobil: cell 952 08 095 Kontor: Tromsø

Utviklings- og endringsprosesser blir stadig mer kompliserte. En ledelse må kunne "lese", forstå og påvirke organisatoriske prosesser og samtidig evne å se seg selv som en del av disse. Lederskap er å sette retning, stille krav, samt følge opp og med. Hvordan legge opp gode prosesser? Hva er hensikten? Hvordan involvere og utfordre medarbeidere på en god måte? Og sist, men ikke minst; hva vil være et godt resultat?

 

Jeg har jobbet med organisasjons- og lederutvikling på alle nivåer, fra førstelinjeledere til toppledere, og har hatt oppdrag innenfor alle tjenesteområder i kommunal sektor. Er medforfatter av fagboken "Ledelse - å lede mennesker. Dynamiske prosesser i organisasjoner", utgitt på Kommuneforlaget i 2011.

Kjernekompetanse:

Organisasjon og ledelse generelt og offentlig sektor/kommuner og samspillet med omgivelsene spesielt. Jeg bistår først og fremst med design, ledelse og veiledning i organisasjons- og lederutviklingsprosesser som muliggjør læring og kompetanseoverføring. Bistår blant annet med skreddersydd lederutvikling i form av veiledning for grupper av ledere og enkeltledere.

 

Utdanning:

Lederskap i offentlig sektor, delemne MPA, UiT - Norges arktiske universitet

Organisasjonsmodeller og prosesser i offentlig sektor, delemne MPA, UiT - Norges arktiske universitet

Metode, enkeltemne på masternivå, Universitetet i Tromsø

Norsk-dansk utviklings- og treningsprogram for ledere, Fahl & Johnsen ans., SIR-gruppen og Proces

Prosjektstyring, UNIKOM, Universitetet i Tromsø

Samfunnsvitenskapelig embetseksamen, Nordland Distriktshøgskole og Universitetet i Tromsø

 

Tidligere erfaring:

Seniorrådgiver, Lindås Konsulenttjenester

Senior bedriftsrådgiver, Raadgiverhuset AS

Rådgiver, KS-Konsulent AS

Spesialkonsulent, KS-Troms

Kultursjef og kinosjef, Øksnes kommune

Studieveileder, UiT

 

Verv:

Har tidligere innehatt verv som styreleder i Hålogaland Amatørselskap (HATS), medlem av landsstyret i Norsk Kulturforum, leder av NOKU-Nordland, styreleder og nestleder i Radio Øksnes A/L, samt styreleder og revysjef i Ungdomslaget Nybrott.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no