Neste generasjons omsorgstjeneste

Helse- og omsorgssektorens tjenestetilbud skal levere på en rekke kriterier innenfor stramme økonomiske rammer. Vi bistår i ulike tiltak når målet er et bærekraftig tjenestetilbud med optimal ressursanvendelse og smartere leveranser.

Et utvalg av våre leveranser:

  • Implementering av Lean for å redusere hverdagens tidstyver
  • Ressursanalyser som identifiserer realistisk effektiviseringspotensial
  • Strategi for ressursforvaltning som sikrer god aktivitetsplanlegging og ivaretakelse av kompetanse
  • Gjennomgang av forvaltningspraksis for kvalitetssikring av rett tjenestetildeling og bedre arbeidsflyt
  • Strategi for endring av tjenestetilbud med fokus på kvalitet, effektivitet og trygghetsløsninger
  • Implementering av velferdsteknologi for ressurseffektiv tjenesteleveranse

Vi tilbyr sektor- og fagkompetanse, i kombinasjon med god prosessledelse, som leder din utviklingsprosess frem til ønsket resultat.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no