Lean

Lean-metodikken er nå det mest utbredte systemet for varige forbedringer, verden over. Hovedprinsippene er økt verdiskapning og optimal arbeidsflyt gjennom kontinuerlige forbedringsprosesser.

Vi bidrar til varige forbedringer gjennom:

  • Å sikre eierskap og forankring i ledelsen, samt involvering og delaktighet i hele virksomheten

  • Metodikk som understøtter kjernevirksomhet og strategiske mål

  • Opplæring i relevante metoder og verktøy

  • Stegvise forbedringer i et langsiktig perspektiv

  • Relevant og realistisk målstyring

Lean-metodikken blir svært nyttig for oss i tiden som kommer. Kjetil og Ståles prosessledelse og pedagogiske evner er glimrende. Deres entusiasme smittet over på alle våre medarbeidere som gjennom gruppearbeider og egne presentasjoner sto på til siste slutt. En svært vellykket samling. - Sigve Stokland, banksjef, Ofoten Sparebank

Vår tilnærming tar utgangspunkt i din virksomhets forbedringsbehov, og vi anvender en Leanmetodikk tilpasset norske forhold. Vi bistår med prosessledelse og rådgivning i implementering av Lean, kombinert med kompetanseoverføring som sikrer videreføring etter at vår bistand avsluttes. Vår kompetanse på leder- og organisasjonsutvikling, samt prosjekt- og prosessledelse, sikrer en helhetlig implementering med fokus på varige forbedringer og økt verdiskapning.

Vi har i samarbeid med Bedriftskompetanse kjørt en Lean-prosess siden 2013. Denne prosessen har hjulpet oss til å tenke Lean i alle deler av virksomheten i allerede etablerte rutiner, og vi tar med oss Lean-tankegangen i fremtidige prosjekter. Vi har også jobbet tett og godt med Bedriftskompetanse vedrørende forretningsutvikling. - Vigdis Bjellanås, daglig leder, Intu Økonomi AS

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no