Du er her:

Ledelsesutvikling

Å investere i ledelsesutvikling er en kvalitetssikring av lederskap. Vårt ledelsesprogram løfter den enkelte leder, styrker ledergruppen, samt gir effekt for medarbeidere og kunder/brukere. Vi leverer et praktisk og fleksibelt program som bidrar til å skape målbare resultater.

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk har gjennom flere år hatt et spennende og utviklende samarbeid med Bedriftskompetanse om en nasjonal lederutdanning for rektorer. Vi har nettopp avtalt en videreføring i fem nye år. Tilsvarende samarbeid er også innledet for den nasjonale lederutdanningen for barnehagestyrere. Når prosess og akademia møtes på en slik måte skapes det merverdi. Denne merverdien er både lederne og vi veldig fornøyd med!  - Siw Skrøvset og Lars Aage Rotvold, UiT – Norges Arktiske Universitet

Mål med programmet:

  • Styrket felles forståelse av organisasjonens strategiske behov og utfordringer
  • En samkjørt ledergruppe som fatter og implementerer bedre beslutninger
  • Bedret prioriterings- og gjennomføringsevne
  • Styrket forståelse av egen lederfunksjon og arbeidssituasjon
  • Økt bevissthet rundt egne holdninger, verdier og personlige egenskaper som grunnlag for personlig trygghet
  • Styrket læringsevne, samt struktur og kultur for utvikling

Vi hadde høye krav til konkret måloppnåelse gjennom å satse på et lederutviklingsprogram. Bedriftskompetanse har gjennom programmet utviklet våre egenskaper som ledere på en slik måte at organisasjonen vil få en klart bedre toppledergruppe. Profesjonell og forutsigbar gjennomføring har også vært gjennomgående i hele prosessen. Jeg kan som rådmann trygt anbefale Bedriftskompetanses lederutviklingsprogram til alle organisasjoner som tar lederutvikling på alvor og ønsker å utvikle sine ledere.  - Johnny Kvalø, Rådmann, Vestvågøy kommune

Programmet er samlingsbasert og gjennomføres i et bredt utvalg av ledergrupper i offentlig og privat sektor. Innhold tilpasses din virksomhet og vi anvender ulike pedagogiske metoder og virkemidler for å imøtekomme den enkeltes lærestil. Individuell veiledning og oppfølging mellom samlingene inngår også i programmet.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no