Du er her:

Medarbeiderskap

Lederskap og medarbeiderskap går hånd i hånd. De suksessrike virksomhetene skapes ikke av lederne alene, men i et forpliktende samspill med medarbeiderne. 

Godt medarbeiderskap handler om en profesjonell og ansvarsbevisst utførelse av arbeidsoppgaver, i tråd med de behov og utfordringer som til enhver tid er gjeldende for virksomheten.  Slik skapes vekst og fremgang, både for virksomheten og dens medarbeidere. I arbeidet med utvikling av godt medarbeiderskap tar vi utgangspunkt i din virksomhets målbilde.

Prosessen bidrar til:

  • Effektivisert drift gjennom nye handlingsmønstre
  • Styrket helhetsforståelse og bedre beslutningskvalitet
  • Bedre rolleforståelse
  • Økt engasjement, eierskap, stolthet og arbeidsglede
  • Styrket samspill som plattform for felles utviklingsdriv
  • Personlig utvikling

Vi bistår med utvikling av medarbeiderskap som en selvstendig prosess, et supplement til lederutvikling, som et ledd i organisasjonsutvikling og endrings-/effektiviseringsprosesser, eller som foredrag/mindre prosesser relatert til arbeid med hverdagskultur og verdier.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no