Du er her:

Næringsutvikling

Nord-Norge er i sterk vekst og kan vise til den største investeringsaktiviteten i landet. Våre rådgivere bidrar aktivt i utviklingen av lokalt og regionalt næringsliv, som en viktig byggestein i attraktive regioner.

Vår tilnærming til næringsutvikling tar utgangspunkt i et godt samspill mellom næringsliv, offentlig sektor og forsknings- og utdanningsinstitusjoner. 

Vi kan bistå med:

  • Utvikling av strategiske nettverk
  • Helhetlig reisemålsutvikling
  • Omstillingsprosesser som følge av nedbygging av sentrale institusjoner eller nøkkelbedrifter
  • Økt samarbeid mellom det offentlige og private bedrifter i løsningen av viktige samfunnsoppgaver
  • Kompetansebasert næringsutvikling
  • Kulturbasert næringsutvikling

Pro Barents har fra tid til annen benyttet oss av Bedriftskompetanse sine tjenester. Leveransene fra Bedriftskompetanses rådgivere har bidratt til gode løsninger på våre problemstillinger, og er levert i henhold til våre forventninger angående pris, kvalitet og tid. - Nils-Roger Simonsen, Adm. direktør, Pro Barents

Vår kompetanse gir et solid fundament for målrettet næringsutvikling. Vi bidrar med analyse, prosess- og prosjektledelse, samt bistår med finanseringssøknader ved behov.

Foto: Norwegian Adventure Company

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no