Du er her:

Prosjektledelse

God prosjektmetodikk bidrar til kvalitet i utviklingsarbeidet og begrenser risiko for prosjekteier. Prosjektorganisering er også et effektivt virkemiddel i gjennomføring av endringsprosesser. Vi jobber prosjektbasert hver eneste dag, og kan prosjektledelse fra start til slutt.

Vi har brukt Bedriftskompetanse til prosjektledelse, og opplevde dem som en seriøs og engasjert samarbeidspartner. - Geir P. Stokke, Daglig leder, Polaria

Vi leverer prosjektledelse som:

  • Bygger på kompetanse på fag, bransje og rammebetingelser
  • Gjennomføres til avtalt tid og innenfor budsjett
  • Involverer nødvendige ressurser og sikrer internt eierskap
  • Er praktisk organisert og tilpasset ønsket resultatoppnåelse
  • Fokuserer fremdrift, beslutninger og resultat
  • Gir gevinst med effekt ut over prosjektperioden

Min første erfaring med Bedriftskompetanse var ved byggingen av hotellet i Kautokeino. Bedriftskompetanse har fremstått som meget kompetent, og har bistått i forbindelse med søknader til Innovasjon Norge, samt andre offentlige myndigheter. Det var et godt samarbeid som ble meget vellykket. Hotellet eies og drives i dag av Thon. Jeg har i ettertid engasjert Bedriftskompetanse i andre vellykkede prosjekter, der de har gjort en god jobb med prosjektering, prosjektledelse og planarbeid. - Gullik Hansen, Direktør/eier, Centrum Eiendom as

Bruk våre prosjektledere enten det dreier seg om store, komplekse prosjekter eller avgrensede prosjektfaser med særskilte behov. Vi tilbyr også bedriftsintern opplæring og trening i prosjektledelse.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no