Du er her:

Reisemålsutvikling

Lønnsom reisemålsutvikling krever en strategi for hva din destinasjon skal være og for hvem. Vi tilbyr erfarne prosjektledere som er sertifisert av Innovasjon Norge som eksperter i helhetlig reisemålsutvikling.

Målet er å utvikle reisemål som gir lønnsomme bedrifter, fornøyde gjester og et godt lokalsamfunn - på kort og lang sikt.

Vi bistår med:

  • Forstudier
  • Markedsanalyser nasjonalt og internasjonalt, både for enkeltbedrifter, reisemål, regioner, attraksjoner etc.
  • Utvikling av en helhetlig Masterplan som konkretiserer anbefalinger for markedsvalg, arealbruk, samt anleggs- og aktivitetsutvikling for din destinasjon
  • Etablering av et fundament for samhandling, med mål om å sikre kontinuerlig fokus på at reisemålet som helhet skal møte gjeldende etterspørsel i markedet
  • Gjennomføring med fokus på realisme i tiltak og lønnsomhet for aktørene
  • Etablererveiledning for bedrifter der det ikke er naturlig å initiere større analyser eller utviklingsprosjekter

Vi har kompetanse på strategiutvikling for bedrifter og destinasjoner som helhet, og kan ivareta prosess- og prosjektledelse.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no