Du er her:

Strategi - analyse, utvikling og implementering

En strategisk prosess har mange faser som kan by på ulike utfordringer. Våre kunder gir tilbakemelding på at vår bistand som prosessledere har vært avgjørende for et godt resultat. Vi utgjør også en viktig funksjon som bindeledd mellom strategiutvikling og realisering.

Vi bistår med:

  • Prosessledelse for en målrettet gjennomføring av din strategiprosess
  • Strategiske analyser som gir økt innsikt i strategisk posisjon, marked eller bransje som et faktabasert beslutningsgrunnlag for videre utvikling
  • Strategiutvikling fra et prosessperspektiv som ivaretar forankring i eksisterende mål og visjoner, sikrer internt eierskap, samt nødvendig involvering og deltakelse i organisasjonen
  • Strategiimplementering som sikrer realisering gjennom endring i praksis

Vår erfaring med strategiarbeid er fra et bredt spekter av kunder, både offentlige og private, store og små. For alle gjelder at mulighetene for et godt resultat er størst når strategiarbeidet sees i sammenheng med organisasjon og virksomhetsstyring.  

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no