Du er her:

Styrekompetanse

Våre rådgivere innehar styrekompetanse fra mange bransjer og ulike faser av virksomheters livssyklus. Vi bidrar til å styrke ditt styre gjennom kompetanseheving eller ved å ta aktive roller i styreverv.

Vi kan bistå ditt styre med:

  • Kurs i styrearbeid
  • Prosessledelse av seminarer med mål om å profesjonalisere styrets arbeid. Herunder fokus på målsettinger, roller, arbeidsform, verktøy og relevant lovverk.
  • Styreevaluering som bidrar til bevisstgjøring rundt oppgaver, myndighet og ansvar. Evalueringen vil også synliggjøre styrets samlede kompetanse overfor eiere og interessenter, samtidig som styret gis muligheten til å vurdere risikoen ved eget arbeid.
  • Styrekandidater - våre rådgivere bidrar gjerne aktivt inn i styreverv. Vi kan også bistå med søk etter aktuelle kandidater eksternt når din organisasjon har behov for nye styrekandidater.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no