Du er her:

Utvikling av virksomheten

Vi bidrar til å skape solide, utviklende og lønnsomme virksomheter, i privat og offentlig sektor. Vår kompetanse dekker hele prosessen fra utarbeidelse av forretningsplan og strategi, til forbedringer i operativ drift.

Privat sektor

Vår viktigste ledestjerne i all bedriftsutvikling er kundeperspektivet. Det handler om å treffe markedet med mål om styrket lønnsomhet, enten gjennom økte inntekter eller reduserte kostnader. Vi vet at bedrifter som lykkes har et våkent blikk mot de muligheter og utfordringer som ligger foran dem, samtidig som de evner å omstille seg. Vi har kompetanse å bidra med i alle bedriftens livsfaser.

Kommunal sektor

Kommunesektoren står overfor store endringer i årene som kommer. Endringer i rammebetingelser vil gi raskere omstilling og økte krav til kommunene. Våre rådgivere har spisskompetanse til å bistå i de omstillingsprosessene som gjør seg gjeldende.

Bedriftskompetanse har levert til forventningene i oppdragene for Hammerfest Strøm. Vi er svært fornøyde med Bedriftskompetanse som samarbeidspartner. - Inger Lise Mathisen, Marketing coordinator, Hammerfest Strøm

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no